ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการตั้ง Password ใหม่ได้ ในกรณีที่ท่านลืม Password